Tuin-inbeeld besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is.

IMG_1237

Tuin-inbeeld accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Tuin-inbeeld is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan uw computeruitrusting of voor virussen die uw computeruitrusting zouden kunnen infecteren of andere eigendommen, vanwege uw gebruik of toegang tot of downloaden van materiaal van deze site. Tuin-inbeeld is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met deze website zijn gelinked.

Copyright:   De volledige website is het exclusieve eigendom van tuin-inbeeld. Tuin-inbeeld geeft de bezoeker van deze website onder voorbehoud van bronvermelding de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden voor informatieve doeleinden.

Voor van Tuin-inbeeld ontvangen email geldt:

Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden.

Bij de verzending van berichten via e-mail dient u rekening te houden met de mogelijkheid van vertragingen of fouten in de overbrenging. Ook is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van tuin-inbeeld via haar e-mail worden verspreid. Tuin-inbeeld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van directe of indirecte schade veroorzaakt door elektronische berichtgeving.

Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor zover bijlagen zijn opgenomen is in dit bericht voorts aangegeven in welk (programma)formaat het bestand/de bestanden wordt/worden aangeleverd. Problemen met betrekking tot de conversie naar andere programma’s/versies en het verlies van functionaliteiten vallen buiten verantwoordelijkheid van tuin-inbeeld. Voor zover sprake is van digitale tekeningen kunnen wij evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de maatvastheid.

IMG_1336

Herroepingsrecht:

”U heeft het recht uw bestelling bij tuin-inbeeld tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via femke@tuin-inbeeld.nl. Wij zullen vervolgens het volledige orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

Indien u de, per mail verstrekte gegevens, volledig ingevuld heeft geretourneerd binnen deze 14 dagen, dan gaan wij ervan uit dat de opdracht is bevestigd en kunt u geen aanspraak meer doen op uw herroepingsplicht. Wilt u echter, na inzending van uw volledig ingevulde gegevens, alsnog de opdracht annuleren, dan wordt de helft (50%) van het door u overgemaakte bedrag, binnen 14 dagen teruggestort.”