Een “facelift” voor het centrum van Herwijnen

Het centrum van Herwijnen heeft dringend behoefte aan herstructurering van de openbare ruimte. De sterk verouderde en weinig sfeervolle ruimte krijgt een facelift.

Hierbij vormt het beperkte budget als ontwerpeis. Hoogwaardig materiaal wat vrijkomt van andere locaties kan echter in het centrum hergebruikt worden, hierdoor kan met weinig middelen een groot resultaat verwacht worden. Aan de hand van een modellenstudie, werden 3 kwaliteiten uitgewerkt. Historie, verblijfskwaliteit of functionaliteit werden uitgewerkt waarmee de dialoog werd gestart.

  • Opdrachtgever: gemeente Vuren
  • Modellenstudie
  • Weinig tot geen budget