Landschappelijke inpassing zgn VAB-locatie

Aan de rand van Wijchen is een oude agrarische bedrijfslocatie gelegen, die zal worden herontwikkeld tot woonlocatie. De bestaande bedrijfswoning vervalt en twee nieuwe woningen worden toegevoegd.

De woningen vormen een twee-eenheid en zijn gegroepeerd rond een gemeenschappelijke boomgaard. Dit element draagt bij aan het landelijke karakter van het bebouwingscluster en vormt een markant punt in de bocht van de Zandbergseweg.

  • Opdrachtgever: particulier
  • In samenwerking met gemeente Wijchen
  • Stedenbouw en landschap
  • Skills: Adobe Illustrator