Avans hogeschool transformeert…

Avans hogeschool Breda is druk bezig met herontwikkeling, vernieuwing en uitbreiding van hun scholencomplex. Aan de Hogeschoollaan is de parkachtige ruimte rondom een heerlijke plek voor leerlingen en docenten om te verblijven, maar ook om te werken.

Voor de inrichting van de omliggende buitenruimten is een structuurplan, een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp afgerond. Hierin zijn de verschillende plandelen als de strip, voorplein, parkzone en buitenplaza verwerkt. Tevens een groen parkeerplein met ca. 450 parkeerplaatsen. Hierbij was veelvuldig overleg met planteam, bestuur en leerlingen.

  • Opdrachtgever: Avans hogeschool Breda
  • In samenwerking met Rienks Architecten
  • Gefaseerd uitgevoerd
  • Vervolgopdrachten: Avans Tilburg en fietsplan voor alle locaties Avans hogescholen