Inrichtingsplan Patronaat Mierlo

In Mierlo is in het oorspronkelijke dorpscentrum de historische karakteristiek nog duidelijk voelbaar. Monumentale gebouwen, zoals de Luciakerk, de pastorie en het Patronaat illustreren dit duidelijk. De Luciakerk wordt als hoofdelement benadrukt, door het gebouw te presenteren op een eigen (groene) “onderlegger”. Deze vormt een autonome ellips, omrand door een natuurstenen band. De samenhang tussen de verschillende dorpsruimten wordt versterkt door eenheid in toegepaste materialen.

  • Opdrachtgever: Gemeente Geldrop-Mierlo