Het centrum van Lunteren wordt groots aangepakt!

Door de herinrichting van het centrum van Lunteren zijn het functioneren en de verblijfswaarde van de “ruggengraat” van het dorp duidelijk verbeterd.

Een smalle rijloper wordt door brede verblijfszones geflankeerd. De fraaie verblijfsruimte bepaalt nu het straatbeeld. De parkachtig ingerichte groene brink die centraal in het centrum ligt en een kerkplein vormen de polen, waartussen het autovrije dorpserf ligt. Het bestaande, maar deels gefragmenteerde laanboombestand is weer aangevuld en bepaalt mede de groene sfeer. Speciaal voor Lunteren werd een eigen serie straatmeubilair ontwikkeld.

  • Opdrachtgever: gemeente Ede
  • Breedgedragen door uitgebreide inspraakrondes
  • Gefaseerde uitvoering
  • Bestekscontrole op ontwerp